Jordsamvirket (auf Deutsch – siehe unten)

Jorda trenger oss. Aldri har det vært så viktig å samvirke med og for jorda! Omgitt av konflikter og ufred, er det likevel mange gode krefter som bygger fremtid. Situasjonen i Ukraina er tragisk – dette fantastisk rike jordbrukslandet som nå er arena for maktspill og korrupsjon. Heldigvis kan vi fortelle at gården i Potutory er i full drift. Den befinner seg godt vest i landet og er ikke direkte rammet av konflikten, men alle er selvfølgelig redde for å bli kalt ut i krig. Potutory har vokst og blitt restaurert og utviklet slik at den nå denne våren kan ta imot til de første seminarene for økologiske og biodynamiske bønder.

Vår kjære medarbeider Rainer Sax er ikke lenger bofast der, han har beveget seg i retning av Georgia og Armenia, men har fortsatt kontakten til Ukraina, og det er han som holder det første kurset i Potutory rundt bruken av de biodynamiske preparatene nå denne våren.

Vi i Jordsamvirket her i Norge ønsker å sette økt fokus på disse områdene igjen. De trenger vår støtte og vår hjertelige oppmerksomhet. Ukraina har det største behovet for pengestøtte, men det er samtidig viktig å utvikle nettverkene og kontaktene med og mellom menneskene i områdene rundt Svartehavet. Georgia og Armenia er sentrale arnesteder for vår kultur, for vårt jordbruk. Ulike, men med mange fellestrekk. Dit går vår neste reise!

Auf Deutsch:

Die Erde braucht uns. Noch nie war es so wichtig, mit und für die Erde zusammenzuarbeiten! Umgeben von Konflikten und Unruhen hat er dennoch viele gute Kräfte als Baumeister der Zukunft. Die Situation in Ukraina ist tragisch – dieses fantastische Land befindet ist jetzt der Arena von Machtspiel und Korruption. Glücklicherweise können wir vom den Hof in Potutory feststellen, dass er in vollem Betrieb ist. Er befindet sich westlich im Land, wo sie sich nicht direkt im Konflikte befinden, alle aber dafür Furcht haben und im Gefahr sind, im Krieg eingemeldet zu werden. Potutory ist jetzt renoviert und gebaut und kann nun für die ersten Seminare zu ökologischen und biodynamischen Bindungen genutzt werden.

Unser lieber Kollege Rainer Sax ist nunmehr nicht wohnfest am Ort, er ist zur Zeit in Richtung Georgiens und Armeniens gezogen. Er und wir haben noch Kontakte in die Ukraine Rainer gibt auch diesen Frühling das erste Präparatseminar in Potutory. 

Wir in Jordsamvirket hier in Norwegen, wollen uns wieder verstärkt auf diese Bereiche konzentrieren. Sie brauchen unsere Unterstützung und unsere herzliche Aufmerksamkeit. Die Ukraine hat für finanzielle Unterstützung eine grosse Bedürfnis, gleichzeitig ist es wichtig, Kontakte mit und um die Menschen in der Gegend um das Schwarze Meer aufzubauen. Georgien und Armenien sind zentrale Brennpunkte unserer Kultur und unserer Landwirtschaft. Anders, aber mit vielen Gemeinsamkeiten. Dahin geht unsere nächste Reise!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *