Kukampanjen

kjop_ku_flyer_20_3_08_1_side … og her er en av kalvene som kom til gården ved hjelp av pengene fra Jordsamvirket. De første kuene kom til Potutory, til et midlertidig restaurert fjøs. I dag, 2015, er fjøset restaurert og tilpasset moderne, økologisk kvegdrift.

Kampen om matjorda

kampen_om_matjorda_kortversjon Kampen om matjorda Av Marianne Kleimann Sevåg Verdens matjord er på billigsalg. Det er et sørgelig faktum for vår tid. Sammen med drikkevannet er den blitt gjenstand for oppkjøp og økonomisk spekulasjon. Ofte skjer dette over hodene på oss … Read More

Svart jord( 22.09.2006 )LEDER: Arne Storrønningen, Folkevett 2006

folkevett_9_06_leder Har den stadig mer urbant orienterte norske miljøbevegelsen glemt kampen for matjord og sikring av bærekraftig matproduksjon? I så fall er initiativet for opprettelsen av ”svartjordfondet” et bidrag for det motsatte. Øko−aktivist og mangeårig medlem av Framtiden i våre … Read More

NYHETSBREV FRA JORDSAMVIRKET 2009

NYHETSBREV FRA JORDSAMVIRKET Jordsamvirket har siden oppstarten i 2006 arbeidet med prosjekter i Ukraina. Vi har reist dit og møtt mennesker, knyttet kontakter og utviklet ideer sammen. Her hjemme har vi forsøkt å spre informasjon, med artikler i Folkevett, Herba, … Read More