UKRAINA: Potutory Modellgård

 I Bereshani i Vest-Ukraina ligger gården Potutory, en tidligere kollektivbruk. som nå er i ferd med å få nytt liv som blomstrende modellgård for økologisk, eller nærmere bestemt Biologisk-dynamisk jordbruk. Etter at all jord i omgivelsene var solgt ut, klarte Ivan … Read More