Norge – et lite, langstrakt land med fjell og dal og dype fjorder, lyse sommernetter og mørke vinterdager. Med oljen kom velstand og en rask vekst fra fiske og småbruk til et moderne samfunn. Selv om avstanden mellom rik og fattig øker også her, er vi fortsatt et land med rikdom og overflod, fullastet med ting vi ikke trenger og penger nok til å reise verden rundt på jakt etter opplevelser og velvære.

5sheep_in_the_morning_WEB

Våre forfedre ryddet steinete jord og lagde plass for små gårder. Fra sør til nord har vi spredte småbruk og bare få store gårder. Mens en norsk gård er stor når den er på 200HA, er det en liten bakhage å regne i Ukraina. Potutory er stor etter norsk målestokk, med rundt 500HA. Men naboen har 90 000… og bruker fly og gigantiske, helautomatiserte jordbruksmaskiner, store mengder pesticider og kunstgjødsel – og genmanipulerte monokulturer av hvete, raps og solsikker til utenlandske forbrukere og biodiesel. Og Ukraina, jordbrukslandet med det fruktbare svartjordsbeltet som før var Europas kornkammer, har nå blitt importør av jordbruksprodukter til egen befolkning.

Norge har gamle bånd til Ukraina og områdene rundt Svartehavet. Ikke bare er dette området våre forfedre kommer fra, vi har oppgjennom historien hatt nær forbindelse med menneskene her. Mange av våre konger hadde lange og viktige opphold i Kiev, vikingene reiste den veien på utallige ferder til Svartehavet og Middelhavet, og svært mange levde sine liv i hirden til kongene der. Veiene de vandret ligger ennå som lysbånd over jorda, som en gjengrodd, men likevel gjenkjennelig sti. Ukraina ligger som en bro mellom de enorme, russiske slettene  og Europa.

Jordsamvirket

ble dannet for å støtte jordbruket i Ukraina, for å belive de gamle stiene og styrke den gamle forbindelsen østover. Vi mener det er viktig å hegne om denne forbindelsen, at den gir viktige impulser begge veier – og er grunnlag for fred i Europa. Samtidig var opprettelsen en aktiv handling for å støtte ukrainske bønder slik at de kunne dyrke egen jord og samtidig få impulser til et økologisk jordbruk, noe som var svært nødvendig etter Sovjetunionens sammenbrudd og oppløsningen av kollektivbrukene. Siden ble det utvidet med samarbeid med skoleprosjekter i Kaukasus, og nå med prosjekter i Georgia og Armenia. Jordsamvirket arbeider sammen med foreninger i Sveits og Tyskland i de ulike prosjekten, samtidig som vi har våre personlige kontakter på gårder og initiativer rundt omkring. Vår viktigste samarbeidspartner gjennom alle år har vært og er Rainer Sax, bonde og Demeter-rådgiver fra Sveits, nå bosatt store deler av året i Georgia, men reiser jevnlig til Ukraina for å støtte og følge opp bønder og prosjekter der. Rainer er en hedersmann som hadde fortjent en gullstol. Selv velger han nok komposthaugen og fjøset for sitt virke. Hans beskjedne framferd røper ikke umiddelbart hans usedvanlige innsikt og erfaring, men du skal ikke snakke lenge med ham før det er klart.

Kulturutveksling

I 2009 arrangerte vi en Øst-Vest kulturfestival, en hel dag på Litteraturhuset i Oslo, med kunstnere og foredrag. Det var et fantastisk arrangement, et samarbeid mellom Jordsamvirket og Den norske Ukrainaforeningen på Litteraturhuset i Oslo. Vi håper at vi kan komme tilbake med flere slike kulturarrangementer. Vi arrangerer i 2015 en reise til Georgia.

Støttemidler

Du kan støtte prosjektene gjennom Svartjordfondet.

 

Jorda her hjemme

Jordsamvirket står i nær og levende kontakt med den norske jorda, med Biologisk Dynamisk Forening, med Norsk Økosamfunns Forening og med Norsk Permakultur Foreningen og med egen jord og dyr. Vi samarbeider også med BeeDynamic og initiativet rundt spirituell birøkt og barnebigård og med alle som er engasjert i jord og økologi.

Våre prosjekter og aktiviteter støttes også av Studieforbundet Solidaritet.