I Bereshani i Vest-Ukraina ligger gården Potutory, en tidligere kollektivbruk. som nå er i ferd med å få nytt liv som blomstrende modellgård for økologisk, eller nærmere bestemt Biologisk-dynamisk jordbruk. Etter at all jord i omgivelsene var solgt ut, klarte Ivan Boyko, agronom og lærer på landbruksskolen i Bereshani, oppvokst på gården i Potutory, å få samlet alle landsbyens deleiere til ikke å selge til oppkjøperne, men la dette få bli et lokalt utviklingsprosjekt. Sammen med foreningen Schiwa Simlja(levende jord) og Rainer Sax, begynte arbeidet med restaurering og drift av jorda i 2007.  Det har ført til både jobber og nytt liv i landsbyen.

Fra ruinene av de tidligere så flotte bygningene har det vokst fram nytt liv. Det første var å sette i stand maskinene og en driftsbygning og få dyrket jorda. Deretter begynte arbeidet med fjøset og innkjøp av kyr. Vi i Jordsamvirket fikk være en del av denne prosessen og støttet på mange måter, ikke minst ved å samle inn midler til å kjøpe kuer av den opprinnelige Ukrainske rasen. Det var bøndene Trygve Sund og Eric Brinkhof fra Norge som sammen med Rainer Sax og Marianne var nede og plukket ut  kyr fra et av de sistestedene som fortsatt var i drift. Jordbruket i Ukraina var på denne tiden kommet så langt ned at Ukraina var avhengig av å importere melk fra Russland. En gjennomgående korrupsjon, sammen med en villet politikk med å legge matjorda ut på billigsalg til investorer fra hele verden var bakteppe.

Mange mennesker har lagt hjerte og sjel og all sin kraft inn i prosjektet i Potutory. Nå er det dyrking av 500 hektar jord, kyr, høner og en bolmstrende urtehage. Det er også opplæringsgård for bønder i Ukraina, med komposteringskurs og kurs i økologiske dyrkingsmetoder. Gården har stadig besøk av skoleklasser fra Sveits og ungdommer fra Ukraina som hjelper til med prosjekter. Potutory er nå 10 år. Den er med sin frodig blomstrende og duftende hage og det orange hovedhuset et oppløftende blikkfang. Dyra trives og gården vokser fram med sin visjon: Å være en modellgård og læringsarna for økologisk jordbruk i Ukraina. Likevel: Økonomien er trang. De trenger fortsatt hjelp – og mer hjelp enn de får. Men skoleklasser i Sveits samler penger og reiser ned for å jobbe; også denne våren drar en klasse nedover. Det er en fantastisk støtte og oppmuntring for de som bor og jobber på gården.

En av de første kalvene som ble født på gården!

Slik så det ut i 2007; Her ser vi bilen til Ivan Boyko mens vi er på befaring – før eventyret startet.

Utsikt ut over jordene fra en av de tomme bygningene som siden er satt i stand til fjøs. Her ser vi hvordan det flate landskapet begynner å bølge seg og viser at vi ikke er så langt unna Karpatene.