STØTT SVARTJORDFONDET

Gi bøndene i Ukraina mulighet til å dyrke jorda!

Svartjordfondet vil gi kreditt og hjelp til bønder i Ukraina som ønsker å drive et jordbruk i pakt med naturen.

Vi vil være med å demme opp for utenlandske investorers planlagte oppkjøp av den verdifulle svartjorda.

Vi vil gi bøndene mulighet til å dyrke jorda der de bor, på en måte som tar vare på livet og det biologiske mangfoldet.

Støtt Svartjordfondet – en grasrotbevegelse for små folk med store hjerter!

Svartjordfondet er tilknyttet biodynamikeren Rainer Sax, som arbeider for det sveitsiske utviklingsdirektoratet, for biodynamisk forening i Sveits og for en rekke lokale prosjekter på grasrotnivå i Ukraina.

Han er medgründer av foreningen «Schiwa Semlja» (levende jord) i Ukraina.

Cultura Bank

Kontonummer 1254 05 30686