Jordsamvirket ble startet i 2006 for å gi støtte på grasrotplan til folk i Ukraina


Ukraina er et land Norge har vært forbundet med fra gammelt av; På reise i dette fantastiske landet opplever vi sterkt denne forbindelsen! Vi vil ikke sitte stille og se på den kyniske spekulasjonen i oppkjøp av jord for såkalt biodiesel, med monokulturer av hvete, raps og solsikker og nedleggelsen av landsbygda.


Derfor startet vi Jordsamvirket: Med direkte støtte til prosjekter, både økonomisk og menneskelig, har vi vært medaktører i flere prosjekter disse årene. Vi har vært med å møte engasjerte ukrainere som med små midler forsøker å utvikle landet og lokalsamfunnet.


Derfor har Jordsamvirket opprettet et eget fond; Svartjordfondet, og pengene derfra går direkte til prosjektene, uten mellomledd.


Gjennom Svartjordfondet har jordsamvirket støttet:

  • Forpakting av jord
  • Kjøp av kuer gjennom kukampanjen
  • Oppbygging av en modellgård med biodynamisk jordbruk
  • Støtte til besøk av ungdom som har vært med å sette i stand bygninger
  • Utvikling av den økologiske bevegelsen i Ukraina
  • Støtte til ukrainske småbønder i deres lokale prosjekter
  • Støtte til utvikling av distribusjonsnett og sertifisering av økologiske produkter
  • Kulturell utveksling
  • Øst-vest festivalen i Oslo 2009

STØTT SVARTJORDFONDET du også!


Gi bøndene i Ukraina mulighet til å dyrke jorda!

Svartjordfondet vil gi kreditt og hjelp til bønder i Ukraina som ønsker å drive et jordbruk i pakt med naturen.

Vi vil være med å demme opp for utenlandske investorers oppkjøp av den verdifulle svartjorda.

Vi vil gi bøndene mulighet til å dyrke jorda der de bor, på en måte som tar vare på livet og det biologiske mangfoldet.

Støtt Svartjordfondet – en grasrotbevegelse for små folk med store hjerter!

Svartjordfondet er tilknyttet biodynamikeren Rainer Sax, som arbeider for det sveitsiske utviklingsdirektoratet, for biodynamisk forening i Sveits og for en rekke lokale prosjekter på grasrotnivå i Ukraina.

Han er medgründer av foreningen «Schiwa Semlja» (levende jord) i Ukraina.

Cultura Bank

Kontonummer 1254 05 30686