kuehe_vor_kaukasus_richtung_dorf _WEB

Momavlis Mitsa (framtidsjord) er en ideell forening grunnlagt I 2010, med sete I Argokhi i nordøst- Georgia. Landsbyen med rundt 300 innbyggere ligger ved foten av Kaukasus og er omgitt av et beskyttet skogområde.

Flukten fra landsbygda, betinget av manglende inntekt fra det selvforsørgende landbruket, er et stort problem. Det er derfor et mål for foreningen å kjenne og ta tak i behovene til lokalbefolkningen. Gjennom forbilder, skolering og rådgivning forsøker foreningen å belive bonde- og håndverkskulturen. Jorda blir dyrket med biologisk-dynamiske arbeidsmetoder for å forbedre jordas fruktbarhet, forhindre erosjon og optimalisere fôrvekster. I tillegg forsøker de å forbedre vanntilgangen og avfallshåndteringen.

Foreningen «Momavlis Mitsa» fremmer en landbrukskultur med vekt på et sunt liv, hvor mennesker, dyr, planter og jord er respektfullt tilpasset hverandre. Den ønsker å oppmuntre til fornyelse av en arbeidsmoral som er basert på prinsippene om bærekraftig utvikling og rettferdighet.

Eierskap av land og bygninger tjener formålet med foreningen og holdes fri for spekulasjoner. Foreningen arbeider for tiden sammen med fire familier. Dyrking, foredling og en felles markedsføring forbedrer den økonomiske situasjonen og styrker samarbeid og solidaritet.

Gjennom unge, frivillige fra hele verden finner det sted en kulturell utveksling og gjensidig berikelse.

Takket være hjelp fra de første giverne, har foreningen kunnet anskaffe et hus med jordbruksareal (12 hektar.) Det har gjort det mulig å sette i gang dyrking av gamle georgiske hvetesorter og bygge en vedfyrt ovn for brødbaking. Brød, grønnsaker, ost og ulike regionale produkter selges på det ukentlige markedet i Tbilisi. Etterspørselen vokser så mye at de nå står overfor neste utviklingstrinn.
I de siste fire årene har tilliten fra folket i landsbyen vokst. Et grunnlag ble lagt gjennom praktisk arbeid som nå muliggjør ytterligere skritt i landsbyutviklingen.

I november 2014 fikk Momavlis Mitsa en maskin for skånsom jordbearbeiding; Den ble offentlig introdusert i en yrkesskole i regionen og bøndene i andre regioner var veldig interessert.

 

Det norske Jordsamvirket med Svartjordfondet, samarbeidet med foreningen ACACIA og Rainer Sax i Ukraina. Vi utvider nå vår virksomhet sammen med dem til Georgia – uten å slippe taket i Ukraina, som trenger ekstra støtte og oppmuntring nå. Freearth.org

I påsken 2017 reiste Marianne og Raphael til Georgia for å besøke prosjektet Momavlis Mitsa. I 2018 vil Jordsamvirket organisere en tur til Georgia, med besøk på Momavlis Mitsa og rundtur til de georgiske mysterie- og gralsstedene sammen med en fantastisk, antroposofisk guide. Ta kontakt hvis du er interessert! (post@baldron.com / www.baldron.org

Her er en artikkel om historien bak prosjektet Momavlis Mitsa